workprotection-logo

BULETIN PRAM

Buletinul PRAM certifică verificarea prizelor de împământare și a paratrăsnetelor.

Scopul principal al verificării este:

  • Prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru;
  • Prevenirea incendierii clădirilor;
  • Prevenirea distrugerii aparaturii electrice și electronice;
  • Verificarea continuității nulului de protecție;

Execuția lucrărilor de verificare PRAM este obligatorie și trebuie realizată periodic.

Buletinele PRAM  sunt necesare la controalele efectuate de către ITM , IGSU.

buletin-pram

Neefectuarea verificării  instalației electrice, conform art. 39 (9.f) din Legea Securității și Sănătății în Muncă (legea 319/2006) se amendează cu până la 10.000 de Lei.

Vă oferim acest serviciu dispunând de personal atestat ANRE cu aparatură certificată și conformă cu standardele și normativele acestei instituții.

Neefectuarea verificării  instalației electrice, conform art. 39 (9.f) din Legea Securității și Sănătății în Muncă (legea 319/2006) se amendează cu până la 10.000 de Lei.