workprotection-logo

GESTIUNEA DEȘEURILOR ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI

Legea 211/2011 prevede ca toate persoanele juridice care dețin sau produc deșeuri, comercianții sau operatorii economici autorizați pentru colectare și
transport de deșeuri sunt obligati sa desemneze o persoana din rândul propriilor angajați care să gestioneze corect deșeurile și în conformitate cu
legislația în vigoare sau să delege această obligație unei terțe persoane.
Persoanele desemnate să gestioneze deșeurile trebuie să fi absolvit un curs de specialitate în acest domeniu.

Prin externalizarea serviciilor vă oferim:

 • Asigurarea unui responsabil cu managementul deșeurilor, conform Legii 211/2011, având Certificat de Specialist in managementul deseurilor, cod COR325713;
 • Preluarea responsabilității pentru activitatea de gestiune a deșeurilor de către persoana desemnată din cadrul firmei noastre;
 •  Identificarea problemelor cu ajutorul specialistului în gestionarea
  deșeurilor;
 • Analiza deșeurilor este realizată conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor cât și H.G 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
 • Monitorizarea lunară a gestiunii interne a deșeurilor la punctele de lucru;
 • Aportarea anuală, semestrială, trimestrială sau lunară către Agenția
  pentru Protecția Mediului și anual către Agenția Națională pentru Protecția Mediului în Sistemul Integrat de Mediu;
 • Obţinere Autorizaţii / Avize (Autorizaţie de mediu;Acord de mediu; Accept de evacuare ape uzate+Întocmire studii de mediu).
sortare-gunoi