workprotection-logo

RESURSE UMANE(HR)

Servicii de personal, salarizare, consultanţă şi asistență cu ocazia oricarui control pe linie de Inspectia Muncii:

 • Redactarea contractelor de muncă;
 • Întocmire acte adiţionale;
 • Întocmire decizii de încetare, suspendare;
 • Întocmirea dosarului de angajare;
 • Completarea informațiilor privind zilele de concediu efectuate (concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată, concediu de îngrijire a copilului, etc.);
 • Întocmirea adeverințelor privind vechimea în muncă, adeverinte șomaj, adeverințe medic de familie, spital;
 • Auditul dosarelor de personal.
HR
HR

Servicii salarizare:

 • Întocmirea lunară a ștatului de salarii;
 • Întocmirea și transmiterea declarației D112 la ANAF (pensii, șomaj,
  sănătate, impozit);
 • Întocmirea adeverințelor de venit.

Consultanță resurse umane:

 • Întocmirea Fișelor de Post;
 • Informarea periodică a clientului privind modificările legislative în
  domeniu;
 • Consultanță privind aplicarea legislației muncii în vigoare;
 • Asistarea angajatorului cu ocazia oricărui control pe linie de Inspecția
  Muncii.
HR