workprotection-logo

SSM – Securitate și sănătate în muncă

ÎN CALITATE DE SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE OFERIM URMĂTOARELE SERVICII:

  • Întocmire documentație specifică: tematici de instruire, dispoziții de organizare;
  • Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională și întocmirea planurilor de prevenire și protecție;
  •  Întocmirea instrucțiunilor proprii de securitate;
  •  Instruirea și testarea salariaților privind regulile de securitatea muncii;
  •  Organizarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă (pentru societățile cu mai mult de 50 de salariați);
instructaj
securitate
  •  Verificarea punctelor de lucru și întocmirea rapoartelor în vederea eliminării neconformităților constatate;
  •  Dotarea punctelor de lucru cu indicatoare de semnalizare conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006;
  •  Comunicarea, cercetarea și avizarea accidentelor de muncă;
  •  Asistență în cazul controalelor efectuate de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă;