workprotection-logo

SERVICII

SERVICIILE NOASTRE

 • Întocmire documentație specifică: tematici de instruire, dispoziții de organizare;
 • Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională și întocmirea planurilor de prevenire și protecție;
 •  Întocmirea instrucțiunilor proprii de securitate;
 •  Instruirea și testarea salariaților privind regulile de securitatea muncii;
 •  Organizarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă (pentru societățile cu mai mult de 50 de salariați);
 • Întocmire documentație specifică: tematici de instruire, dispoziții de organizare (inclusiv planuri de evacuare bunuri și persoane, planuri de intervenție, etc.)
 •  Identificarea și evaluarea riscurilor de securitate la incendiu;
 •  Întocmirea instrucțiunilor privind prevenirea și stingerea incendiilor;
 •  Instruirea și testarea salariaților;
 •  Verificarea punctelor de lucru și întocmirea rapoartelor în vederea eliminării neconformităților constatate;
 • eliminarea răspunderii directe a beneficiarului în faţa organelor statului;
 • asigurarea beneficiarului de respectarea în totalitate a legalităţii şi a prescripţiilor tehnice în vigoare;
 • protejarea beneficiarului de răspunderea penală în cazul producerii unor evenimente;
 • asigurarea verificării funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor;
 • Control medical obligatoriu la angajare;
 • Control medical periodic;
 • Control medical la reluarea activității (se efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii)
 • Întocmire Plan de Securitate și Sănătate în faza de proiectare
 • Întocmire Plan de Securitate și Sănătate în faza de execuție;
 •  Întocmire Plan Propriu de Securitate și Sănătate al Antreprenorului
 • Întocmirea declarației prealabile și comunicarea acesteia inspectoratului
  teritorial de muncă pe raza căruia se vor desfăşura lucrarile;
 • Luarea măsurilor de siguranță pentru evitarea accidentării atât a victimei cât și a celorlalți
 • Evaluarea rapidă a stării victimei
 • Solicitarea corectă și rapidă a ajutorului
 • Efectuarea manevrelor de prim ajutor în cazul: electrocutării, fracturilor, arsurilor, infarcturilor, atacurilor cerebrale, etc.
 • Prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru;
 • Prevenirea incendierii clădirilor;
 • Prevenirea distrugerii aparaturii electrice și electronice;
 • Verificarea continuității nulului de protecție;
 • asigurarea unui responsabil cu managementul deșeurilor, conform Legii 211/2011, având Certificat de Specialist in managementul deseurilor, cod COR325713;
 • preluarea responsabilității pentru activitatea de gestiune a deșeurilor de către persoana desemnată din cadrul firmei noastre;
 • identificarea problemelor cu ajutorul specialistului în gestionarea
  deșeurilor;
 • analiza deșeurilor este realizată conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor cât și H.G 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
 • Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.
 • Firmele care nu respectă obligația de a adopta măsurile de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003, în conformitate cu analiza de risc la securitatea fizică, riscă să fie amendate.

Folosirea indicatoarelor de securitate este obligatorie și prevăzută prin
lege.

Vă punem la dispoziție toată gama de indicatoare prevăzute în normele
legale în vigoare fie ca sunt de interzicere, obligativitate, avertizare sau
informare.
Prin afișarea indicatoarelor transmitem rapid informații personalului, fiind
un factor important în prevenirea accidentelor de muncă.

 • Redactarea contractelor de muncă;
 • Întocmire acte adiţionale;
 • Întocmire decizii de încetare, suspendare;
 • Întocmirea dosarului de angajare;
 • Completarea informațiilor privind zilele de concediu efectuate (concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată, concediu de îngrijire a copilului, etc.);
 • Întocmirea registrelor obligatorii specifice contabilității;
 • Întocmirea tuturor raportărilor și declarațiilor specifice activității financiar-contabile și fiscale;
 • Asigurarea activităților de primariat;
 • Întocmirea unor raportări specifice, conform cerințelor / specificațiilor clientului.