workprotection-logo

SITUAȚII DE URGENȚĂ
(Prevenirea și Stingerea incendiilor / Protecție civilă)

Serviciile de prevenirea și stingerea incendiilor se adresează tuturor companiilor, indiferent de domeniul de activitate, conform Legii 307/2006.

 • În acest domeniu oferim următoarele servicii:
 • Întocmire documentație specifică: tematici de instruire, dispoziții de
  organizare (inclusiv planuri de evacuare bunuri și persoane, planuri de intervenție, etc.)
 • Identificarea și evaluarea riscurilor de securitate la incendiu;
 • Întocmirea instrucțiunilor privind prevenirea și stingerea incendiilor;
 • Instruirea și testarea salariaților;
 • Verificarea punctelor de lucru și întocmirea rapoartelor în vederea
  eliminării neconformităților constatate;
 • Dotarea punctelor de lucru cu indicatoare de semnalizare;
 • Instruirea echipei de intervenție formată pe fiecare punct de lucru;
pomprieri
pompier
 • Efectuarea exercițiilor de evacuare;
 • Asistență în cazul controalelor autorităților din Inspectoratul pentru
  Situații de Urgență;
 • Întocmirea și avizarea planurilor de intervenție;
 • Întocmirea planurilor de evacuare, organizarea apărării împotriva
  incendiilor și fișele de obiectiv;